Liczba odwiedzin strony: 33604 Osób na stronie: 1
 

Zakres usług -  Kancelaria adwokacka
Adwokat, Piotr Worona 

 

 1. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
 2. Prawo handlowe
  • Spółki kapitałowe: / Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółki osobowe: / Spółka jawna
 3. Prawo cywilne
  • Prawa rzeczowe
 4. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przygotowawcze
 5. Prawo karne
  • postępowanie przygotowawcze
 6. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • rozwody i separacje
 7. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
 8. Prawo handlowe
  • Spółki kapitałowe: / Spółka akcyjna
  • Spółki osobowe: / Spółka partnerska
 9. Prawo cywilne
  • Zobowiązania: / z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 10. Prawo karne
  • postępowanie przed sądami powszechnymi
 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • opieka i kuratela
 12. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obrotowi dewizowemu
 13. Prawo handlowe
  • Spółki osobowe: / Spółka komandytowa
 14. Prawo cywilne
  • Zobowiązania: / wynikające z czynów niedozwolonych
 15. Prawo handlowe
  • Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 16. Prawo cywilne
  • Spadki
 17. Prawo karne
  • postępowanie przed sądami wojskowymi
 18. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • alimenty
 19. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / organizacji gier i zakładów wzajemnych
 20. Prawo handlowe
  • Spółki osobowe: / Spółka komandytowo – akcyjna
  • Odpowiedzialność karna
 21. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • przysposobienie (adopcja)
 22. Prawo cywilne
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa sprzedaży
 23. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • sprawy majątkowe małżeńskie i rodzinne
 24. Prawo cywilne
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa zamiany
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa dostawy
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa kontraktacji
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa o dzieło
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa o roboty budowlane
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa najmu i dzierżawy
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa leasingu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa użyczenie
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa pożyczki
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa rachunku bankowego
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa zlecenia
  • Zobowiązania: / umowne: / prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa agencyjna
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa komisu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przewozu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa spedycji
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa ubezpieczenia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przechowania;
  • Zobowiązania: / umowne: / odpowiedzialność osób utrzymujących hotele i inne zakłady
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa składu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa spółki;
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa poręczenia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa darowizny
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przekazania nieruchomości
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa renty i dożywocia
  • Zobowiązania: / umowne: / ugoda
  • Zobowiązania: / umowne: / przyrzeczenie publiczne
  • Zobowiązania: / umowne: / przekaz i papiery wartościowe
 25. Prawo administracyjne i postępowanie w sprawach administracyjnych
 26. Prawo upadłościowe i naprawcze
 27. Prawo autorskie i własności przemysłowej
 28. Prawo nowych technologii (internetowe)
 29. Prawo pracy
 30. Prawo ubezpieczeń społecznych
 31. Prawo ubezpieczeniowe
 32. Prawo medyczne
 33. Prawo farmaceutyczne
 34. Prawo spółdzielcze
 35. Prawo budowlane
 36. Prawo obrotu nieruchomościami
 37. Prawo zamówień publicznych
 38. Prawo celne
 39. Prawo karne wykonawcze
 40. Prawo wykroczeń
 41. Adwokaci
 42. Prawnicy
 
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Białystok HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Kancelaria adwokacka Adwokat, Piotr Worona
radca prawny wielkopolskienotariusz wielkopolskiekomornik wielkopolskieagencja / skład celny wielkopolskieuczelnia prawnicza wielkopolskieprawnik wielkopolskieprawnikReklama